Böbrek Kanseri Tedavileri Nelerdir?

Böbreklerde, (vücudun idrar üreten organlarını) malign (kötü huylu) hücrelerin oluşmasıyla ortaya çıkan kanser türüdür. Böbrek kanseri,genellikle böbrek dokusunun içinde başlar ve zamanla diğer bölgelere yayılabilir.

En yaygın türü renal hücreli karsinomdur. Diğer nadir türler arasında ürotelyal karsinom, Wilms tümörü (çocuklarda görülen bir türdür) ve pelvis kanseri bulunur.

Belirtileri Nelerdir?

Belirtileri başlangıçta belirgin olmayabilir ve hastaların bir kısmında kanser ilerledikçe ortaya çıkar. Bununla birlikte bazı yaygın belirtiler şunları içerebilir:

İdrar yolunda veya böbreklerde kanamaya neden olabilir, bu da idrarda kan görülmesine yol açar. İdrar renginin pembemsi, kırmızı veya kahverengi olması durumunda dikkatli olunmalıdır.

Çoğu zaman sırt bölgesinde veya yanlarda ağrıya neden olabilir. Ağrı genellikle kalıcı veya kronik olabilir ve bazen kasıklara, ülserlere veya uyluklara doğru yayılabilir. Böbrek Kanseri Tedavileri Nelerdir?

Böbrek kanseri büyüdükçe, karın bölgesinde bir kitle veya şişlik hissedilebilir.

İştahı azaltabilir ve kilo kaybına yol açabilir. Bu belirtiler, kanserin ilerlemesiyle birlikte daha belirgin hale gelebilir.

Vücuttaki enerji seviyelerini etkileyebilir ve yorgunluk veya halsizlik hissiyle sonuçlanabilir.

İdrar yolunda tıkanıklığa veya irritasyona neden olabilir, bu da sık sık idrara çıkma ihtiyacını veya idrar yaparken ağrı ve yanma hissini tetikleyebilir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Sigara içmek riski arttırır. Sigara içenlerin kansere yakalanma olasılığı içmeyenlere göre daha yüksektir.

Obezite veya aşırı kilolu olmak, riski arttırır. Yüksek vücut kitlesi indeksi (VKİ) değeri olan kişilerde, böbrek kanseri olma riski daha yüksektir.

Kronik yüksek kan basıncı (hipertansiyon) kanser riskini arttırır.

Ailede daha önce bu hastalığa yakalanmış bireylerin bulunması, bireyin riskini artırabilir. Genetik faktörler bazı türlerinin oluşumunda rol oynayabilir.

Birt-Hogg-Dube sendromu olarak bilinen nadir bir genetik bozukluk, riski artırabilir.

Von Hippel-Lindau hastalığı da riski artıran nadir kalıtsal hastalıktır.

Diyabet (şeker hastalığı), riski artırabilir.

Uzun süreli kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde risk artabilir.

Belirli ilaçların uzun süreli kullanımı, riski artırabilir. Örneğin, bazı ağrı kesiciler ve böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar hastalıkla ilişkilendirilmiştir.

Böbrek Kanseri Tehlikeleri Nelerdir?

İlerleyebilir ve diğer organlara (özellikle akciğerlere, kemiklere, karaciğere ve beyine) metastaz yapabilir. Metastaz, kanserin yayılması ve vücudun farklı bölgelerinde yeni tümörlerin oluşması anlamına gelir. Bu, tedaviyi zorlaştırır ve hastalığın prognozunu olumsuz etkileyebilir.

Kanser ilerledikçe, etkilenen böbrekteki tümör büyüyebilir ve böbrek fonksiyonunu etkileyebilir. Böbrekler, vücuttaki atık ürünleri ve fazla suyu süzmek ve idrar yoluyla dışarı atmak için önemli bir rol oynar. Tedavi edilmezse veya ilerlerse, fonksiyon bozulabilir ve yetmezlik gelişebilir.

Büyüyen tümör, kan damarlarına baskı yapabilir veya bu damarları etkileyebilir. Bu durum, kan akışını etkileyebilir ve kan basıncını artırabilir.

Bazen paraneoplastik sendromlara yol açabilir. Paraneoplastik sendromlar, kanser hücrelerinin salgıladığı hormonlar veya maddeler nedeniyle ortaya çıkan çeşitli belirtilerdir. Bu sendromlar, kan elektrolit dengesini etkileyebilir, kaç güçsüzlüğüne neden olabilir ve diğer sistemlere zarar verebilir.

Böbrek kanseri tedavisi, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedavi gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Bu tedavi yöntemlerinin bazıları ciddi yan etkilere yol açabilir, örneğin enfeksiyon riski, yorgunluk, iştah kaybı, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi.

Böbrek Kanseri Tedavileri Nelerdir?

Hastalığın evresine, kanserin yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

En yaygın tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi işlemde, tümör ve çevresindeki sağlıklı dokular çıkarılır. Böbreğin tamamının çıkarılması (radikal nefrektomi) veya sadece tümörün çıkarılması (parsiyel nefrektomi) gibi yöntemler kullanılabilir. Cerrahi genellikle kanserin erken evrelerinde etkili bir tedavi seçeneğidir.

Böbrek Kanseri Tedavileri Nelerdir?Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya kontrol altına almak için yüksek enerjili radyasyon kullanılır. Radyoterapi, cerrahi operasyon sonrasında tümör yatağına uygulanabilir veya metastaz yapmış bölgelere yönlendirilebilir. Radyoterapi, bazen kanserin semptomlarını hafifletmek veya tedaviye yanıt vermeyen tümörleri küçültmek amacıyla da kullanılabilir.

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini engellemek için ilaç kullanımını içerir ancak hastalık genellikle kemoterapiye dirençli olabilir ve kemoterapi, standart bir tedavi değildir. Bununla birlikte, bazı durumlarda kemoterapi, metastatik veya ileri evre olan hastalarda kullanılabilir.

Hedefe yönelik tedaviler, hücrelerin büyümesini ve yayılmasını hedefleyen belirli moleküllere yönelik ilaçları içerir. Böbrek kanserinde kullanılan hedefe yönelik tedaviler arasında tirosin kinaz inhibitörleri (örneğin, sunitinib, pazopanib) ve immünoterapi ilaçları örneğin, nivolumab, pembrolizumab) bulunur. Bu tedaviler, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir veya bağışıklık sistemini kanserle savaşmaya teşvik edebilir.

Ablasyon tedavileri, tümörü yok etmek veya kontrol altına almak için yüksek enerjili ısı, soğuk veya diğer enerji kaynaklarını kullanır. Radyofrekans ablasyonu (RFA) ve mikrodalga ablasyonu (MWA) gibi ablasyon yöntemleri, böbrek tümörlerini tedavi etmek için kullanılabilir. Bu tedaviler genellikle küçük tümörlerde veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda tercih edilir.

Tedavi seçimi, hastanın özelliklerine, kanserin evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak bireysel olarak belirlenir.

BENZER HABERLER

Endokardit Nedir?

spot_img

DİĞER HABERLER